Röjsågskort

Många arbetsgivare kräver att man har röjsågskort och har gått certifierad röjsågsutbildning. Lagen om arbetsmiljö säger att arbetsgivarna måste undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna, samt vidta nödvändiga åtgärder. Vid arbete med motorkedjesågar och röjsågar kan det innebär att arbetstagaren måste ha genomgått utbildning och inneha röjsågskort för arbetet i fråga.

Det finns flera olika nivåer beroende på vad man ska använda röjsågen till från enkel grästrimning till skogsröjning och underväxtröjning. Att utbilda sig och skaffa ett kompetensbevis gör att man uppfyller krav som organisationer för hållbart skogsbruk (exv. PEFC) ställer för jobb i skogen.

NivåBeskrivning
RTArbete med grästrimmer och röjsåg vid trimning av gräsvegetation.
RAArbete med röjsåg vid röjning av gräs och sly.
RBArbete med röjsåg vid normal skogsröjning och underväxtröjning.
RARBRA + RB

Röjsågsutbildningar för röjsågskort i Sverige

Det finns flera orter i Sverige där man kan gå en röjsågsutbildning och de utgörs av intensivkurs över en heldag eller en och en halv dag. Under utbildningen får man lära sig grunderna för det arbete som röjsågskortet gäller. Kursen avslutas med både ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Därefter får man sitt röjsågsbevis och kan visa upp det för arbetsgivare med krav på röjsågskort.

röjsågskort, kompetensbevis från röjsågsutbildning

Skogsstyrelsen och Säker Skog är två organisationer som utfärdar röjsågskörkort. Skogsstyrelsen erbjuder egna kurser medan Säker Skog förmedlar kontakt till lokala utbildare och examinatorer. Man kan söka efter utbildarna i respektive län i Sverige och hitta den som är närmast sin egen ort.

Den som redan har genomgått en utbildning tidigare och behöver förnya eller utöka sin nivå kan gå repetitionskurser för erfarna röjsågsanvändare. Hos Skogsstyrelsen krävs inga förkunskaper för att få gå en kurs på nivå RA eller RT men vill man utöka till RB-nivå måste man ha ett giltigt RA-kort.

Vad kostar det att ta röjsågskort

De senaste priserna vi har sett är från 3550 kr upp till 5750 kr beroende på vilken kortnivå man vill skaffa (senast kollat okt 2022).

Finns det åldersgräns på arbete med röjsåg?

Riskfyllda arbeten, dit röjsågsarbete räknas, kräver att man är minst 18 år. Undantag görs vid lärarledda utbildningar som på naturbruksgymnasium.

Vilka kurser för röjsågskort finns på min ort?

Du kan hitta utbildare och examinatörer i hela Sverige genom att söka på SäkerSkog.se.